ලේසර් යන්ත්‍ර කර්මාන්ත ශාලාව

වසර 17ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

පුවත්

  • ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්රයේ වාසිය

    ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්රයේ වාසිය

    1. ඉහළ නිරවද්‍යතා කැපීම: ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍ර ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය 0.05mm, නැවත ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය 0.03 mm.2. ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය පටු කර්ෆ්: ලේසර් කදම්භයක් කුඩා ස්ථානයකට නාභිගත කිරීම, අධි බල ඝණත්වය ලබා ගැනීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය, th...
    වැඩිදුර කියවන්න